Աշխատաշրջանի ավարտ 22:05:24,
Տ/Մ և Ապահովադրի Որոնում
Տ/Մ և Ապահովադրի Որոնում
ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքում
Հարգելի հաճախորդ, ԱՊՊԱ պայմանագիր կարող եք կնքել միայն այն տրանսպորտային միջոցների համար, որոնք գրանցված են ՀՀ ճանապարհային ոստիկանությունում։
Խնդրում ենք մուտքագրել շահագործման նպատակը
ԱՊԱՀՈՎԱԴՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ապահովադիր
Անձը հաստատող փաստաթուղթ
Բոնուս/Մալուս
Հեռախոս
Էլ.փոստ
Տ/Մ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Մակնիշ
Մոդել
Շարժիչի հզորություն (ձ/ու)
Շահագործման նպատակ
Տ/Մ և Ապահովադրի Որոնում
Տևողություն
ԱՊԱՀՈՎԱԴՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ապահովադիր
Անձը հաստատող փաստաթուղթ
Բոնուս/Մալուս
Հեռախոս
Էլ.փոստ
Տ/Մ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Մակնիշ
Մոդել
Շարժիչի հզորություն (ձ/ու)
Շահագործման նպատակ
Պայմանագրի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություն
Սկիզբ
Ավարտ
Ապահովագրական Ընկերություն
ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼ